Finland bedacht methode om pesten met 90% tegen te gaan. Dit is hoe ze het hebben gedaan!

Het is geen geheim dat Finland een geweldig voorbeeld is op veel verschillende gebieden, met in het speciaal het onderwijs. Dit komt omdat ze zich vooral bezig houden met de opvoeding van kinderen.

Finland is een rolmodel voor de wereld geworden met de oprichting van KiVa, een anti-pestprogramma wat op Finse scholen wordt gebruikt om pesten tegen te gaan. Dit initiatief is van groot belang omdat volgens gegevens die door UIS zijn vrijgegeven, 1/3 van de jonge tieners wereldwijd pestgedrag heeft meegemaakt.

De KiVa-methode is een anti-pestprogramma gemaakt door het Finse ministerie van Onderwijs. KiVa is het verkleinwoord van “Kiusaamista Vastaan”, wat “tegen pesten” betekent in het Fins. Het werd opgericht in 2007 en in datzelfde jaar verminderde het pestgedrag met 40%. Anno 2019 kunnen ze met trots zeggen dat pesten met maar liefst 90% is teruggedrongen.

Het doel van KiVa is om studenten bewust te maken van het gevaar van pesten en hen te helpen de helpers te worden van gepeste kinderen.

Het programma is gebaseerd op interventie en preventie. Zo werkt het:

– Ze gebruiken een virtuele mailbox waarin gevallen van pesten anoniem kunnen worden gemeld.

– Ze hebben een vertrouwenspersoon. Kinderen op school hebben een volwassene nodig die naar hen luistert, ze begrijpt en voor hen zorgt. Tijdens de pauze houden leraren hun gedrag nauwlettend in de gaten.

– Ze ondersteunen het slachtoffer en sensibiliseren de getuigen. Er zijn 3 experts die de leiding hebben over het geruststellen van het slachtoffer en het voeren van een dialoog met de pester totdat het probleem is opgelost.

– Ze werken aan normen en waarden. Kinderen leren door non-verbale taal te herkennen. Ze leren wat hun leeftijdsgenoten voelen en werken aan empathie en respect voor elkaar.

– Studenten die deelnemen aan deze methode krijgen ongeveer 20 lessen op 7, 10 en 13 jaar. Op deze manier kunnen experts verschillende soorten pesten identificeren, afhankelijk van de leeftijd en de hoeveelheid werk om het te stoppen.


(Bron: KiVa)

Pesten is natuurlijk verschrikkelijk. We proberen met z’n allen eraan te werken om pesten zoveel mogelijk tegen te gaan. Finland bewijst maar weer eens dat ze voorloper zijn op educatief gebied!