Braziliaans stel plant in 20 jaar een heel bos en redden hiermee duizenden dieren

Elk jaar verliest de aarde ongeveer 18 miljoen hectare bos, wat gelijk is aan de grootte van Panama. Zulke significante veranderingen in het milieu beïnvloeden niet alleen mensen, maar talloze diersoorten moeten hun natuurlijke habitat verlaten en ergens anders een huis zoeken. Ongetwijfeld is onze huidige taak vandaag om de vernietiging van onze planeet op alle mogelijke manieren te stoppen. En een Braziliaans echtpaar, Sebastião en Lélia Salgado, hebben bewezen dat iedereen impact kan hebben en ontbossing kan tegen gaan.

Het begon allemaal met een eenvoudige droom over een vredig leven.

In 1994 keerde de Braziliaanse fotojournalist Sebastião Salgado terug uit Oost-Afrika, waar hij de gruwelen van de genocide in Rwanda documenteerde. Na deze traumatische ervaring zocht hij vrede in het weelderige groene bos van zijn geboorteland in het Minas Gerais-gebied in Brazilië.

Wat hij daar zag was echter nog verwoestender – in een paar jaar was een rijk bos veranderd in een zwaar beschadigd en stoffig landschap met opgedroogde rivieren en zonder enig spoor van dieren in het wild. Het land was slechts 0,5% bedekt met bomen. Salgado was verbrijzeld.

Op dit moment deed zijn vrouw Lélia een vrijwel onmogelijk voorstel. Ze geloofde dat hun bos in zijn oude glorie kon worden hersteld als ze er alles aan zouden doen. Sebastião steunde haar idee en het echtpaar besloot het hele gebied te herplanten met een soort die daar ooit bloeide. Sindsdien heeft er een wonderbaarlijke transformatie plaatsgevonden.

De droom van het planten van een bos werd gedeeld met anderen.

Salgado plantte zijn eerste zaadje in 1998, maar het was duidelijk dat 2 mensen niet genoeg waren om zulk geweldig werk te doen. Om hun verlaten stuk land van 1,754 hectare bos te herstellen, huurde het paar 24 mensen in die dag en nacht samen met de eigenaren werkten, invasief onkruid ontwortelden, nieuwe zaailingen planten en de planten water gaven.

Tegelijkertijd begon Sebastião een netwerk van enthousiaste vrijwilligers en partners op te bouwen die hun immense project zouden financieren en ondersteunen. Om de aandacht op hun missie te vestigen, richtte het echtpaar een milieuorganisatie op, het Instituto Terra.

Het hoofddoel van het Instituto Terra is het ecosysteem in het gebied te herstellen door Atlantische boszaailingen te produceren. Het heeft ook een ambitieuze educatieve campagne waarbij schoolkinderen, leerkrachten, boeren en lokale ambtenaren betrokken zijn. Om het bewustzijn van het probleem te vergroten, geeft het instituut zelfs advies aan boeren, mijnwerkers en andere mensen die in het bosgebied werken.

De vastberadenheid van de Salgado heeft bewezen dat de grootste prestaties kunnen worden bereikt door zelfs de kleinste stappen en ieder van ons kan bijdragen aan de bescherming van onze natuur.