Volgens rapporten zullen Koala’s in dit jaartal volledig uitgestorven zijn

Koala’s zullen in de komende 30 jaar uitsterven in New South Wales, tenzij dringend actie wordt ondernomen, zo blijkt uit een onderzoek.

Hoewel de grootste bedreiging voor het buideldier het voortdurende verlies van leefgebied is, wat volgens het rapport in een alarmerend tempo voorkomt in bossen en op boerderijen in de Australische staat, lopen koala’s ook risico op ziekten en klimatologische gebeurtenissen zoals bosbranden.

bron: PA images

Hoewel verlies van leefgebied de grootste bedreiging blijft voor het voortbestaan ​​van de soort, is de houtkap en het opruimen van leefgebied voortgezet. De commissie zei dat dit verlies aan leefgebied alleen was verergerd door de recente bosbranden.

Naar schatting 24% van het koalahabitat op openbaar land werd aangetast en in sommige gebieden werd maar liefst 81% van het habitat verbrand. Daarnaast wordt aangenomen dat ongeveer 5.000 koala’s zijn gestorven in de bosbranden in New South Wales alleen.

Het rapport drong er bij de wetgevers op aan ervoor te zorgen dat de resterende bevolking niet omkwam in deze snel afnemende habitats, en deed 42 aanbevelingen, waaronder het opzetten van nieuwe nationale parken in geïdentificeerde gebieden en het verminderen van landopheldering.

bron: PA images

‘Gezien de omvang van het verlies als gevolg van de branden voor veel belangrijke lokale bevolkingsgroepen, gelooft de commissie dat de koala ruim voor 2050 in New South Wales zal uitsterven’, aldus het rapport.

Het suggereerde dat ‘dringend overheidsingrijpen’ nodig is om de leefgebieden van de koala’s te beschermen en ‘alle andere bedreigingen voor hun voortbestaan ​​aan te pakken’.

Deze bedreigingen omvatten ziekten zoals chlamydia en de gevolgen van klimaatverandering, hoewel deze weliswaar niet alleen voor NSW zorgen, maar ook voor het hele land.

bron: PA images

De deelstaatregering was ingenomen met het rapport, maar bevestigde niet onmiddellijk welke van de 42 aanbevelingen zij zou overnemen.

State Environment Minster Matt Kean zei volgens de BBC: ‘Koala’s zijn een iconisch Australisch dier dat over de hele wereld wordt erkend en een nationale schat die we er alles aan zullen doen om te beschermen voor toekomstige generaties.’

Hopelijk zal dit de eerste stap blijken te zijn in het beschermen van de koalapopulatie en het omkeren van de schadelijke effecten die klimaatverandering en houtkap de afgelopen jaren hebben gehad.
(bron: Unilad)