Zelfmoord onder mannen is een groot probleem – en het is tijd om erover te praten

Hoewel vrouwen vaker een poging tot zelfmoord doen doen, sterven meer mannen door zelfdoding.

Wereldwijd plegen elk jaar zo’n 800.000 mensen zelfmoord. De cijfers zijn behoorlijk schokkend, omdat tegenover elke 10 vrouwen die zelfmoord plegen, er gemiddeld 18 mannen tegenover staan. In Nederland ligt dat cijfer anders. Hier plegen bij elke 10 vrouwen maar liefs 20 mannen zelfmoord.

Maar kiezen mannen dan vaker voor een drastische manier zoals met een vuurwapen? Dat lijkt niet helemaal te kloppen als je kijkt naar veel andere Europese landen zoals Duitsland en België. zowel mannen als vrouwen gebruiken hier vaker ‘harde’ methodes als verstikking, wurging, ophanging en vergiftiging. Verschillende teams van wetenschappers doen nu onderzoek naar andere factoren die daarbij een rol kunnen spelen.

Vrouwen luchten hun hart, mannen zoeken afleiding

Meestal gaan zelfmoordgedachten gepaard met zwaar psychisch leed. Denk hierbij aan depressiviteit, een bipolaire stoornis of schizofrenie.

Santiago Ariste onderzocht hoe jonge mensen omgaan met depressies. Daarvoor deelden ze 105 proefpersonen tussen 17 en 21 jaar in drie verschillende groepen: mensen met een eerdere diagnose depressie, jonge mensen die naar eigen zeggen depressieve symptomen hadden en een controlegroep. De volgende vraag ging over hoe deze mensen steun vonden in hun sociale omgeving. Het resultaat: jonge vrouwen en jonge mannen hadden totaal verschillende strategieën om met pijn en wanhoop om te gaan.

Zo spraken mannen vooral af met vrienden om hun problemen te vergeten. Denk bijvoorbeeld aan plezier maken of gewoon feesten. Op deze manier werd de emotionele last verzacht.

Vrouwen daarentegen zochten vrienden op om hun problemen te analyseren, en begonnen ook allerlei oplossingen te bedenken. Mannen die dit deden hadden het gevoel alsof ze de controle verloren. Bij vrouwen viel het juist de andere kant op: zij vonden de gesprekken juist een noodzakelijke stap om de controle over zichzelf terug te winnen. Het praten hielp hen bovendien bij de verwerking van psychische problemen.

Mannen hebben tot op de dag van vandaag nog steeds de illusie dat steun of hulp zoeken een teken van zwakte is. Volgens verschillende studies komt dit door het tekort aan mannelijke rolmodellen.

“Jongemannen moeten de boodschap krijgen dat het zeer verstandig en absoluut ook mannelijk is om hulp te zoeken als ze vastzitten”, zegt Heuser. Want uiteindelijk is dat een manier om hun verantwoordelijkheid op te nemen. “Op dat vlak hebben ze nog wel wat van meisjes te leren.”